Pravidla pro domovy

Ježíškova vnoučata jsou projekt Českého rozhlasu. Propojuje lidi v domovech pro seniory a dalších státních i nestátních zařízeních (dále „domovy“) s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar.

Do projektu je možné se přihlásit na emailové adrese vnoucata@rozhlas.cz

Podmínkou zapojení do projektu je poskytování sociálních a zdravotních služeb v souladu s platnou legislativou ČR, tj. v případě sociálních služeb se mohou zapojit pouze organizace poskytující sociální služby na základě udělené registrace dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a v případě zdravotních služeb, zařízení mající oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

Domovy registrují své klienty, kteří projeví takové přání, na internetové stránce www.jeziskovavnoucata.cz. Do databáze vkládají jméno (nikoli příjmení) klienta, jeho rok narození, místo, kde se domov nachází, popis daru nebo přání a případně krátké zdůvodnění, proč si klient přeje právě toto.

V souvislosti s tímto projektem neposkytují domovy Českému rozhlasu žádné osobní údaje těch, kdo projeví přání získat dárek. Údaje o klientech, které jsou předávány Českému rozhlasu, nesmějí mít takovou formu, aby je bylo možné vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů podle GDPR. Od domovů tedy Český rozhlas očekává, že před předáním údajů do projektu zajistí anonymizaci osobních údajů klientů.

Poté, co zaměstnanec domova zaregistruje přání nebo požadovaný dar klienta, objeví se tento v databázi, kde čeká na schválení správcem. Po schválení se objeví v nabídce přání na webu www.jeziskovavnoucata.cz .

Pokud se někdo z dárců rozhodne splnit přání nebo poskytnout věcný dar, označí se přání v databázi jako rezervované. Stačí, když se pracovník domova jednou denně podívá do systému. Pod tlačítkem Detail najde e-mail a telefon dárce. O způsobu předání daru nebo splnění přání se domlouvá příslušný domov přímo s dárcem. Český rozhlas do toho dobrovolného vztahu nemůže a nebude vstupovat.

Dárce má 7 dní na poslání, nebo předání daru a 10 dní na splnění přání, nebo na domluvu, kdy bude splněno. V případě, že byl dar doručen, přání splněno nebo přesně domluven termín jeho splnění, označí pracovník domova přání v databázi jako doručené, a přání se tak automaticky přesune do kategorie splněných. Pokud k předání daru nebo splnění přání v termínu nedojde, je přání nebo dar znovu v databázi označen jako volný.

Domovy prosíme o maximální pozornost při navazování kontaktů s dárci, a to obzvláště v případě, že se klient s dárcem setká, ať už kvůli předání daru nebo kvůli splnění přání. Český rozhlas nemá žádnou možnost dárce prověřovat, a proto je jistá míra opatrnosti na místě.

Po zkušenostech z loňského ročníku jsme se rozhodli drobně „omezit“ přání klientů - nelze požadovat darování či úhradu materiálu a prostředků, které jsou součástí základních činností daných sociálních a zdravotních služeb, a lze je tedy hradit z jiných zdrojů jako např.: zdravotnický materiál, antidekubitní matrace, rehabilitační přístroje, elektronické či mechanické zvedáky, ošetřovatelská lůžka, apod.

Pokud jste dočetli až sem, vítejte na palubě.  Udělejte Vašim klientům hezčí Vánoce.