Ježíškova vnoučata nadělují seniorům radost celoročně

Ježíškova vnoučata Nadačního fondu Českého rozhlasu nejsou, jak si mnozí mylně myslí, pouze “Vánoční akcí”. Naopak. V rámci grantového řízení z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata vyhlašujeme tematicky zaměřené a časově ohraničené výzvy v průběhu celého roku. Našim dárcům jsme se zavázali, že peníze z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata použijeme na volnočasové aktivity pro seniory a pořízení potřebného vybavení a pomůcek. A to nejen o Vánocích. A že myslet budeme také na pracovníky domovů pro seniory, abychom přispěli ke zvýšení jejich odbornosti a snížení fyzické i psychické zátěže, která plyne z jejich práce. A tak, pokud o seniory v zařízeních pečujete, doporučujeme vám tuto webovou stránku sledovat. Ti, kteří jsou do JV zapojení, dostávají od nás v průběhu roku potřebné informace o novinkách prostřednictvím emailové pošty. Aktuality se objevují také na facebookovém profilu Ježíškových vnoučat.

Tematické výzvy v roce 2024:

 • Zvířecí návštěvy v domovech pro seniory
  • Žádosti můžete podávat od 12. do 30. dubna 2024 včetně.
  • Celkem jsme na tuto výzvu vyčlenili částku 750 tis. Kč. 
  • Je-li vaše organizace domovem pro seniory, či podobným zařízením sociálních a/nebo zdravotních služeb pro seniory, pak můžete žádat o příspěvek takto:
   • zařízení s kapacitou do 50 klientů až do výše 20 tis. Kč
   • zařízení s kapacitou nad 50 klientů až do výše 40 tis. Kč
  • Nadační příspěvek je možné čerpat v období od 1. května do 31. prosince 2024.
  • Uznatelnými jsou přímé náklady spojené s návštěvami, tedy odměny lektorům/terapeutům, cestovné, pomůcky, pamlsky.
  • Žádost se podává pouze prostřednictvím online formuláře: https://forms.gle/3b5fTBxzifcaFoTeA
  • Rozpočet je u obou typů žádosti povinnou součástí. Najdete ho ke stažení zde:rozpočet ke stažení
  • Celé znění výzvy najdete zde: výzva ke stažení

 

 • Důstojné podmínky pro pečující i seniory s Ježíškovými vnoučaty a organizací MILA – příjem žádostí ukončen

Tematické výzvy v roce 2023:

 • Důstojné podmínky pro pečující i seniory s Ježíškovými vnoučaty a organizací MILA – příjem žádostí ukončen
 • Zvířecí návštěvy v domovech pro seniory – příjem žádostí ukončen
 • S Kaleidem na cestách za zážitky a vzpomínkami z bezpečí pokoje domova – příjem žádostí ukončen

Doporučujeme si přečíst (pouze pro žadatele a příjemce nadačních příspěvků):

 • Pravidla a podmínky pro udělování nadačních příspěvků z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata (dokument ke stažení)

Bude se vám hodit, až budete váš projekt realizovat: