Ježíškova vnoučata nadělují seniorům radost celoročně

Ježíškova vnoučata Nadačního fondu Českého rozhlasu nejsou, jak si mnozí mylně myslí, pouze “Vánoční akcí”. Naopak. V rámci grantového řízení z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata vyhlašujeme tematicky zaměřené a časově ohraničené výzvy v průběhu celého roku. Našim dárcům jsme se zavázali, že peníze z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata použijeme na volnočasové aktivity pro seniory a pořízení potřebného vybavení a pomůcek. A to nejen o Vánocích. A že myslet budeme také na pracovníky domovů pro seniory, abychom přispěli ke zvýšení jejich odbornosti a snížení fyzické i psychické zátěže, která plyne z jejich práce. A tak, pokud o seniory v zařízeních pečujete, doporučujeme vám tuto webovou stránku sledovat. Ti, kteří jsou do JV zapojení, dostávají od nás v průběhu roku potřebné informace o novinkách prostřednictvím emailové pošty. Aktuality se objevují také na facebookovém profilu Ježíškových vnoučat.

Tematické výzvy v roce 2024:

 • S Kaleidem na cestách za zážitky a vzpomínkami z bezpečí pokoje domova
  • Žádosti můžete podávat od 27. května do 7. června 2024 včetně

  • Celkem jsme na tuto výzvu vyčlenili částku 450 tis. korun, tedy 10 zařízení získá Kaleido na 6 měsíců a 20 zařízení na 3 měsíce. Celkem tedy vybereme 30 žádostí

  • Zapojit se tentokrát mohou všechna zařízení poskytující sociální a/nebo zdravotní služby pro seniory, které v roce 2024 ještě nezískaly žádnou podporu v rámci tematických výzev Ježíškových vnoučat (Jsme MILA a Zvířecí návštěvy v domovech pro seniory)

  • Žádost se podává pouze prostřednictvím online formuláře zde

  • Celé znění výzvy najdete zde

 

 • Zvířecí návštěvy v domovech pro seniory – příjem žádostí ukončen 
 • Důstojné podmínky pro pečující i seniory s Ježíškovými vnoučaty a organizací MILA – příjem žádostí ukončen

Tematické výzvy v roce 2023:

 • Důstojné podmínky pro pečující i seniory s Ježíškovými vnoučaty a organizací MILA – příjem žádostí ukončen
 • Zvířecí návštěvy v domovech pro seniory – příjem žádostí ukončen
 • S Kaleidem na cestách za zážitky a vzpomínkami z bezpečí pokoje domova – příjem žádostí ukončen

Doporučujeme si přečíst (pouze pro žadatele a příjemce nadačních příspěvků):

 • Pravidla a podmínky pro udělování nadačních příspěvků z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata (dokument ke stažení)

Bude se vám hodit, až budete váš projekt realizovat: