Ježíškova vnoučata nadělují seniorům radost celoročně

Ježíškova vnoučata Nadačního fondu Českého rozhlasu nejsou, jak si mnozí mylně myslí, pouze “Vánoční akcí”. Naopak. V rámci grantového řízení z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata vyhlašujeme tematicky zaměřené a časově ohraničené výzvy v průběhu celého roku. Našim dárcům jsme se zavázali, že peníze z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata použijeme na volnočasové aktivity pro seniory a pořízení potřebného vybavení a pomůcek. A to nejen o Vánocích. A že myslet budeme také na pracovníky domovů pro seniory, abychom přispěli ke zvýšení jejich odbornosti a snížení fyzické i psychické zátěže, která plyne z jejich práce. A tak, pokud o seniory v zařízeních pečujete, doporučujeme vám tuto webovou stránku sledovat. Ti, kteří jsou do JV zapojení, dostávají od nás v průběhu roku potřebné informace o novinkách prostřednictvím emailové pošty. Aktuality se objevují také na facebookovém profilu Ježíškových vnoučat.

 

Tematické výzvy v roce 2023:

Důstojné podmínky pro pečující i seniory s Ježíškovými vnoučaty a organizací MILA – příjem žádostí ukončen

 

Zvířecí návštěvy v domovech pro seniory

Druhá letošní výzva je věnovaná zvířecím návštěvám v domovech seniorů a dalších pobytových zařízeních pro seniory. Jsme rádi, že i vaše organizace přináší do domovů seniorům radost a něhu prostřednictvím psů, koček, koní, domácích i exotických zvířat všeho druhu. Z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata vám můžeme přispět na náklady spojené s realizací návštěv se zvířaty v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, stacionářích a dalších pobytových zařízeních pro seniory.

  • Žádosti můžete podávat od 1. dubna do 14. dubna 2023 včetně.
  • Celkem jsme na tuto výzvu vyčlenili částku 2 mil. Kč.
  • Je-li vaše organizace ta, která návštěvy se zvířaty poskytuje, pak můžete žádat o příspěvek až do výše 200 tis. Kč.
  • Je-li vaše organizace domovem pro seniory, či podobným zařízením sociálních a/nebo zdravotních služeb pro seniory, pak můžete žádat o příspěvek až do výše 50 tis. Kč.
  • Nadační příspěvek je možné čerpat maximálně 12 měsíců.
  • Uznatelnými jsou přímé náklady spojené s návštěvami, tedy odměny lektorům/terapeutům, cestovné, pomůcky, pamlsky. U poskytovatelů jsou rovněž uznatelné nepřímé náklady spojené s návštěvami, maximálně však do výše 10% celkových nákladů. Pohlídejte si, prosím, datum zahájení realizace projektu, které může být nejdříve v den podání žádosti. Jelikož uznatelné náklady jsou pouze ty, které vznikly až po datu přijetí žádosti o nadační příspěvek.
  • Žádost se podává pouze prostřednictvím online formuláře.

Doporučujeme si přečíst (pouze pro žadatele o finanční příspěvek):

  • Pravidla a podmínky pro udělování nadačních příspěvků z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata (dokument ke stažení)

Bude se vám hodit, až budete váš projekt realizovat: