Ježíškova vnoučata nadělují seniorům radost celoročně

Ježíškova vnoučata Nadačního fondu Českého rozhlasu nejsou, jak si mnozí mylně myslí, pouze “Vánoční akcí”. Naopak. V rámci grantového řízení z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata vyhlašujeme tematicky zaměřené a časově ohraničené výzvy v průběhu celého roku. Našim dárcům jsme se zavázali, že peníze z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata použijeme na volnočasové aktivity pro seniory a pořízení potřebného vybavení a pomůcek. A to nejen o Vánocích. A že myslet budeme také na pracovníky domovů pro seniory, abychom přispěli ke zvýšení jejich odbornosti a snížení fyzické i psychické zátěže, která plyne z jejich práce. A tak, pokud o seniory v zařízeních pečujete, doporučujeme vám tuto webovou stránku sledovat. Ti, kteří jsou do JV zapojení, dostávají od nás v průběhu roku potřebné informace o novinkách prostřednictvím emailové pošty. Aktuality se objevují také na facebookovém profilu Ježíškových vnoučat.

Pro příklad - tematické výzvy v roce 2022:

  • Zvířecí návštěvy v domovech pro seniory - Díky dárcům jsme mohli přispět částkou 2 526 621 korun na animoterapie pro seniory, což je 2 182 návštěv pejsků, koček, papoušků, poníků, terapeutických slepic i koz v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, léčebnách dlouhodobě nemocných a dalších zařízeních, kde senioři tráví svůj čas. 
  • Zahradničení v domovech pro seniory - Na podporu zahradní terapie, pořízení vyvýšených a mobilních záhonů i květin a bylinek jsme díky dárcům přispěli 25 domovům celkovou částkou ve výši 263 563 korun.
  • Program D.O.M.A. - Uvědomujeme si, že aby bylo dobře seniorům, musí být dobře jejich pečovatelům, proto jsme spojili síly s organizací Jsme MILA a podpořili zapojení 10 domovů pro seniory do jejich programu D.O.M.A. částkou 700 000 korun.

 

Tematické výzvy v roce 2023:

Výzvy budeme zveřejňovat postupně od ledna 2023.  

Doporučujeme si přečíst (pouze pro žadatele o finanční příspěvek):

  • Pravidla a podmínky pro udělování nadačních příspěvků z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata (dokument ke stažení)

Bude se vám hodit, až budete váš projekt realizovat: