Ježíškova vnoučata nadělují seniorům radost celoročně

Ježíškova vnoučata Nadačního fondu Českého rozhlasu nejsou, jak si mnozí mylně myslí, pouze “Vánoční akcí”. Naopak. V rámci grantového řízení z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata vyhlašujeme tematicky zaměřené a časově ohraničené výzvy v průběhu celého roku. Našim dárcům jsme se zavázali, že peníze z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata použijeme na volnočasové aktivity pro seniory a pořízení potřebného vybavení a pomůcek. A to nejen o Vánocích. A že myslet budeme také na pracovníky domovů pro seniory, abychom přispěli ke zvýšení jejich odbornosti a snížení fyzické i psychické zátěže, která plyne z jejich práce. A tak, pokud o seniory v zařízeních pečujete, doporučujeme vám tuto webovou stránku sledovat. Ti, kteří jsou do JV zapojení, dostávají od nás v průběhu roku potřebné informace o novinkách prostřednictvím emailové pošty. Aktuality se objevují také na facebookovém profilu Ježíškových vnoučat.

 

Tematické výzvy v roce 2023:

Důstojné podmínky pro pečující i seniory s Ježíškovými vnoučaty

Druhá výzva pro vedení zařízení pro seniory! Pojďme profesionálním pečujícím společně vrátit chuť do práce, motivaci i radost. Jsou to právě nadšení pečující, díky kterým projekt Ježíškových vnoučat může hladce fungovat. Řeší kupu přání, ptají se seniorů, zajišťují, aby k nim dárky i dárci ve správný čas doputovali, snaží se jejich radost zachytit a často ji prožívají přímo s klienty. Bývají přitom sami přetížení, nedostatečně ohodnocení, nedocenění a fyzicky i psychicky unavení. Karolína Puttová, která v organizaci MILA spolupráci s domovy vede, krásně vystihla v pár větách: „Když zařízení pro seniory předávám vlastní mámu, mám na pečující ty největší nároky. Chci víc, než sama můžu nabídnout, protože já už to nedávám. Naše vysoké nároky na pečující jsou pochopitelné, ale nastavené podmínky pro práci pečujících jim neodpovídají.“

 A my v Ježíškových vnoučatech souzníme s organizací MILA, která si denně ověřuje, že jedině spokojený pečující zajistí, aby byli spokojení také senioři. Právě důstojné podmínky pro pečující předchází důstojným podmínkám pro seniory.

Jestli podobné problémy řeší i vaše zařízení, přihlaste se do naší výzvy. Díky Ježíškovým vnoučatům bude moct dalších 5 zařízení získat tuto podporu na míru.

  • Více o organizaci MILA, a naší výzvě si přečtěte zde
  • Přihlásit se můžete od 28. 2. do 22. 3. 2023 (včetně)
  • Online motivační formulář k vyplnění https://forms.gle/VDEovsCvQ9qfc8Vh7

Doporučujeme si přečíst (pouze pro žadatele o finanční příspěvek):

  • Pravidla a podmínky pro udělování nadačních příspěvků z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata (dokument ke stažení)

Bude se vám hodit, až budete váš projekt realizovat: