Jak napsat Ježíškovi

Tady je dobré hned v úvodu zmínit, že hlavní spojkou mezi Ježíškem a dárcem jsou pracovníci domova, centra nebo stacionáře. Zkrátka vybraná sestřička, aktivizační pracovník, pečovatel nebo pečovatelka, která hraje v celém příběhu nenahraditelnou roli. Člověk, který obchází s tužkou a papírem seniory, za kterými už dlouho žádné jiné návštěvy nepřicházejí. A tudíž není nikdo jiný, kdo by se zeptal na jich na jejich sny a přání. Tento náš nenahraditelný prostředník pak vkládá přání seniorů do databáze na www.jeziskovavnoucata.cz, která se v půli listopadu každoročně otevře veřejnosti. Tedy Ježíškovým vnoučatům, která vybírají přání úměrně svým možnostem a odhodlání. Ať už jde o hmotné dárky, nebo zážitky a setkání, po kterých senioři touží. 

Jak na to

Pokud jste pracovníkem domova seniorů, stacionáře nebo jiného pobytového centra či domu s pečovatelskou službou a chcete se stát pravou rukou Ježíška, napište nám na email vnoucata.domovy@rozhlas.cz a my vám pošleme všechny potřebné instrukce. Komunikaci s domovy má na starosti naše milá, věčně usměvavá a nezničitelná Marietta, a právě s tou budete vše plánovat a řešit.

Ježíškova vnoučata nadělují seniorům celoročně 

V rámci grantového řízení z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata vyhlašujeme v průběhu celého roku tematicky zaměřené a časově ohraničené výzvy. Našim dárcům jsme se zavázali, že peníze z veřejné sbírky použijeme na volnočasové aktivity pro seniory a pořízení potřebného vybavení a pomůcek. A že myslet budeme také na pracovníky domovů pro seniory, abychom přispěli ke zvýšení jejich odbornosti a snížení fyzické i psychické zátěže, která plyne z jejich práce.
Plánů máme hodně a díky i vám i dostatek finančních prostředků na jejich uskutečnění. Moc vám za to děkujeme. Jen díky vám – Ježíškovým vnoučatům – můžeme dělat dny českých seniorů kvalitnější a veselejší!

Únor patřil zvířecím návštěvám. Duben pak zahradničení v domovech pro seniory

Díky dárcům jsme mohli přispět částkou 2 526 621 korun na animoterapie všeho druhu. Což je 2 182 návštěv pejsků, koček, papoušků, poníků, terapeutických slepic i koz v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, léčebnách dlouhodobě nemocných a dalších zařízeních, kde senioři tráví svůj čas. Na podporu zahradní terapie, pořízení vyvýšených a mobilních záhonů i květin a bylinek jsme díky Ježíškovým vnoučatům přispěli 25 domovům v celkové výši 263 563 korun.

Důstojné podmínky pro pečující i seniory s Ježíškovými vnoučaty

Výzva pro vedení zařízení pro seniory! Pojďme profesionálním pečujícím společně vrátit chuť do práce, motivaci i radost. Jsou to právě nadšení pečující, díky kterým projekt Ježíškových vnoučat může hladce fungovat. Řeší kupu přání, ptají se seniorů, zajišťují, aby k nim dárky i dárci ve správný čas doputovali, snaží se jejich radost zachytit a často ji prožívají přímo s klienty. Bývají přitom sami přetížení, nedostatečně ohodnocení, nedocenění a fyzicky i psychicky unavení.

Teď máme možnost se o tyto lidi postarat, vrátit jim jejich laskavou péči. My v Ježíškových vnoučatech souzníme s programem D.O.M.A. organizace MILA, která si denně ověřuje, že jedině spokojený pečující zajistí, aby byli spokojení také senioři. Právě důstojné podmínky pro pečující předchází důstojným podmínkám pro seniory. 

Jestli podobné problémy řeší i vaše zařízení, registrujte se do programu D.O.M.A. Díky Ježíškovým vnoučatům bude moct 10 zařízení získat tuto podporu na míru.

Doporučujeme si přečíst (pouze pro žadatele o finanční příspěvek):

Pravidla a podmínky pro udělování nadačních příspěvků z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata (dokument ke stažení)

Bude se vám hodit, až budete váš projekt realizovat:

Logo a logomanuál (link: https://nadacnifond.rozhlas.cz/tiskovy-servis-8357816)

Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu (dokument ke stažení)