Souhlas se zpracováním osobních údajů

Údaje, které o sobě zadáváte v rámci registrace do projektu Ježíškova vnoučata, mohou být osobními údaji ve smyslu obecně závazných právních předpisů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, od 25. 5. 2018 nařízení (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)). Správcem osobních údajů je Český rozhlas, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu v platném znění, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČO: 45245053. Český rozhlas bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon, za účelem jejich předání příslušnému zařízení sociální péče, ve kterém se nachází Vámi zamýšlená obdarovaná osoba, k zajištění přímého kontaktu mezi Vámi a touto osobou. Dalším účelem zpracování Vašich osobních údajů v rámci projektu Ježíškova vnoučata je propagace tohoto projektu. Český rozhlas může použít Vaše jméno a příjmení na stránkách projektu Ježíškova vnoučata, dále ve spojení s projektem Ježíškova vnoučata v článcích na webu Českého rozhlasu http://www.rozhlas.cz a http://www.irozhlas.cz​ a ve vysílání Českého rozhlasu. Český rozhlas buse Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání projektu.

Budete-li souhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů také pro marketingové účely, bude Český rozhlas Vaše osobní údaje k těmto účelům zpracovávat po dobu dvou (2) let. Marketingovým účelem se rozumí zasílání informací a newsletterů Českého rozhlasu na Váš e-mail a občasné telefonické výzkumy prováděné Českým rozhlasem pro účely Českého rozhlasu.

Jste-li subjektem příslušných osobních údajů, máte právo požadovat od Českého rozhlasu přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Žádosti můžete podávat písemně na adresu Českého rozhlasu, případně datovou zprávou do datové schránky Českého rozhlasu (ID: rnaadje), nebo písemně na e-mailovou adresu podatelna@rozhlas.cz. Pokud bude mít Český rozhlas důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může žadatele požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Jste-li názoru, že Český rozhlas porušuje Vaše práva spojená s Vašimi osobními údaji, můžete podat na Český rozhlas stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.